Ano ang Sagka Palawan

Sagka Palawan/Pilipinas = Samahang Gala Kalikasan ng Palawan/Pilipinas Meaning of SAGKA: skid; piece of wood, etc., on a wheel or cart   Sagka is for safer eco-tourism, mountainering and Forest Exploration. Ang pangunahing activity: advocate forest and natural resource conservation, environmental protection, appreciation of local eco-tourism ng palawan at ng buong bansa river trekking, organic […]

Scroll to top